The Walking Dead: Dead City

مردگان متحرک: شهر مرده

2023
60

87%

imdb-logo
6.9

جفری دین مورگان در این سریال یک بار دیگر نقش شخصیت نیگان و...

+18
کشور:
آمریکا
زیرنویس
  • فصل اول

مردگان متحرک: شهر مرده قسمت اول

The Walking Dead: Dead City

مردگان متحرک: شهر مرده قسمت دوم

The Walking Dead: Dead City

مردگان متحرک: شهر مرده قسمت سوم

The Walking Dead: Dead City

مردگان متحرک: شهر مرده قسمت چهارم

The Walking Dead: Dead City S01E04

مردگان متحرک: شهر مرده قسمت پنجم

The Walking Dead: Dead City S01E05

مردگان متحرک: شهر مرده قسمت ششم

The Walking Dead: Dead City S01E06

دیدگاه ها

برای انتشار دیدگاه خود