Gen V

ژن وی

2023
46

73%

imdb-logo
8.1

ژن وی از دنیای «پسرها»، «Gen V» آمده است، که نسل اول ابرقهرمانان را بررسی...

+13
کشور:
آمریکا
زیرنویس
  • فصل اول

ژن وی فصل 1 قسمت اول

Gen V S01 E01

ژن وی فصل 1 قسمت دوم

Gen V S01E02

ژن وی فصل 1 قسمت سوم

Gen V S01E03

ژن وی فصل 1 قسمت چهارم

Gen V S01E04

ژن وی فصل 1 قسمت پنجم

Gen V S01E05

ژن وی فصل 1 قسمت ششم

Gen V S01E06

ژن وی فصل 1 قسمت هفتم

Gen V S01E07

ژن وی فصل 1 قسمت هشتم

Gen V S01E08

دیدگاه ها

برای انتشار دیدگاه خود