Skull Island

جزیره جمجمه

2023
21

80%

imdb-logo
6.6

 در مورد گروهی از کاوشگران است که با کشتی در اقیانوس سفر می‌کنند. اما آن‌ها...

+15
کشور:
آمریکا
زیرنویس
  • فصل اول

جزیره جمجمه فصل 1 قسمت اول

Skull Island S01E01

جزیره جمجمه فصل 1 قسمت دوم

Skull Island S01E02

جزیره جمجمه فصل 1 قسمت سوم

Skull Island S01E03

جزیره جمجمه فصل 1 قسمت چهارم

Skull Island S01E04

جزیره جمجمه فصل 1 قسمت پنجم

Skull Island S01E05

جزیره جمجمه فصل 1 قسمت ششم

Skull Island S01E06

جزیره جمجمه فصل 1 قسمت هفتم

Skull Island S01E07

جزیره جمجمه فصل 1 قسمت هشتم

Skull Island S01E08

دیدگاه ها

برای انتشار دیدگاه خود