Maidaan

میدان

2024
178

93%

imdb-logo
8.2

فیلم رشته با الهام از داستانی واقعی روایت شده و در مورد مربی و مدیر تیم...

+0
کشور:
هندوستان
زیرنویس

دیدگاه ها

برای انتشار دیدگاه خود